C V I Č E N I A   A   R A D Y


Cvičenia pre pacientov s plochými nohami » »

In: Revue medicíny v praxi 6, december 2003/január 2004, str. 18 (veľkosť súboru 354 KB)

Kondičné cvičenia pre chlapcov » »

In: Revue medicíny v praxi 1, február/marec 2004, str. 32 (veľkosť súboru 513 KB)

Skolióza - zostava cvikov pre pacientov mladšieho veku » »

In: Revue medicíny v praxi 2, apríl/máj 2004, str. 15 (veľkosť súboru 648 KB)

Cvičenia pre pacientov s reumatoidnou artritídou » »

In: Revue medicíny v praxi 3, jún/júl 2004, str. 31 (veľkosť súboru 486 KB)

Zostava cvikov pre ľudí so svalovou hypotóniou » »

In: Revue medicíny v praxi 4, august/september 2004, str. 23 (veľkosť súboru 312 KB)

Kondičné cvičenie pre dorastovú mládež » »

In: Revue medicíny v praxi 2, apríl/máj 2005, str. 18 (veľkosť súboru 527 KB)

Zostava cvikov pri bolestivej krčnej chrbtici » »

In: Revue medicíny v praxi 5, október/november 2005, str. 34 (veľkosť súboru 934 KB)

© FIT-CARE 2005 : : Webdesign : AWD Systems s. r. o.