C E R T I F I K Á T Y

 

Inštruktor metódy
Pilates III. triedy

Reflexná terapia
podľa Vojtu

 
 

Využitie neurovývojovej terapie

 

© FIT-CARE 2005 - 2008 : : Webdesign : AWD Systems s. r. o.